Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Π.Ε.Υ.2023-06-08T12:48:50+00:00

Η Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 1991 και είναι μέλος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αντικείμενο των εργασιών της Εταιρείας αποτελεί η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών κατά την έννοια του ν.3606/07 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας και την άδεια που της έχει παράσχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Φιλοσοφία της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του σύγχρονου επενδυτή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επενδυτικό περιβάλλον. Συνεπείς στη φιλοσοφία μας αυτή, θέτουμε, πάντοτε, ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας τον άνθρωπο, ενώ όραμά μας είναι να αποτελούμε τον αξιόπιστο συνεργάτη κάθε επενδυτή.

Ανακοινώσεις

706, 2023

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ." σε Tακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και [...]

Go to Top