Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 1991 και είναι μέλος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αντικείμενο των εργασιών της Εταιρείας αποτελεί η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών κατά την έννοια του ν.3606/07 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας και την άδεια που της έχει παράσχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Φιλοσοφία της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του σύγχρονου επενδυτή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επενδυτικό περιβάλλον. Συνεπείς στη φιλοσοφία μας αυτή, θέτουμε, πάντοτε, ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας τον άνθρωπο, ενώ όραμά μας είναι να αποτελούμε τον αξιόπιστο συνεργάτη κάθε επενδυτή.