6

Πρόσκληση Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 27/6/2018 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και […]

6

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 22/11/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 15η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και […]

6

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 19/6/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»σε Τακτική Γενική Συνέλευση  η οποία θα γίνει την 13η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και […]

6

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 1/3/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 31η Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και […]

6

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω […]

6

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας » ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα […]

6

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας » ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα […]

6

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας » ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ομήρου 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα […]

Επιστολή προς πελάτες

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 Αξιότιμε Πελάτη, Η Εταιρεία µας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δύσκολης εποχής, προσαρμοζόμενη στο επιχειρηματικό τοπίο της οικονομικής κρίσης µε βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της και το επενδυτικό κοινό, προχωρά σε στρατηγική συνεργασία µε µία εκ των μεγαλυτέρων και ισχυρότερων χρηματιστηριακών εταιρειών στον Ελλαδικό χώρο, τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Στο πλαίσιο, της […]

Αντίγραφο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2012

Στην Αθήνα σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, » Βορείου Ελλάδος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ «, στην οδό Μομφεράτου αρ. 148, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Χρήστου Σιαμαντά, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για να αποφασίσει επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης […]