6

Οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Μέλος Δ.Σ. & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ, Μέλος Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ, Μέλος Δ.Σ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ e.tsoumani@northsec.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡ. ΣΙΑΜΑΝΤΑ

BACK OFFICE

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ vassilis@northsec.gr

DEALING ROOM
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Χρημ/κός Εκπρόσωπος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΒΕΖΙΚΑΣ, Αντικρυστής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΣ, Αντικρυστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος σε μετοχές
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ, Πιστ. Επενδ. Σύμβουλος σε μετοχές & παράγωγα προϊόντα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ, Υπεύθυνος υποκ. Θεσσαλονίκης

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ