Λόγω των διαρκών εξελίξεων στον χρηματοοικονομικό τομέα και της συνεχούς αναζήτησης από το επενδυτικό κοινό χρηματιστηριακών εταιρειών που μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες προτάσεις, προσωπική εξυπηρέτηση, ταχεία εκτέλεση εντολών σε συνδυασμό όμως με υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση η Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της την πορεία του δείκτη φερεγγυότητάς της, όπως αυτός διαμορφώνεται βάση των απαιτήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Είναι χρήσιμο για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού να αξιοποιεί την πληροφόρηση αυτή ώστε με τη σφραγίδα του πλέον αρμόδιου και έγκυρου φορέα να εξασφαλίζει τα επενδεδυμένα κεφάλαιά του. Σας παραθέτουμε τον δείκτη φερεγγυότητας της χρηματιστηριακής μας, συμπληρώνοντας για τη δική σας καλύτερη ενημέρωση πως αποδεκτός δείκτης φερεγγυότητας για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αυτός που υπερβαίνει το 8%

2011
Εκθεση εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 2011
2010
Εκθεση εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 2010
2009
Εκθεση εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 2009
2008
Εκθεση εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 2008