Διεκπεραίωση εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών καθώς και όλων των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

  • Παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης των ανωτέρω χρηματιστηριακών συναλλαγών
  • Αναλύσεις της χρηματιστηριακής αγοράς, σε εταιρικό και κλαδικό επίπεδο
  • Παροχή πίστωσης για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών (Margin Account) μέσω Eurobank και Attica Bank.
  • Υπηρεσίες Επενδυτικού Συμβούλου
  • Είσπραξη μερισμάτων, συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών.