Μπορείτε να κατεβάσετε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

2023
Ισολογισμός 2023
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
(αναρτήθηκε 1/7/2024)
2022
Ισολογισμός 2022
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
(αναρτήθηκε 30/6/2023)
2021
Ισολογισμός 2021
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
(αναρτήθηκε 30/6/2022)
2020
Ισολογισμός 2020
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
(αναρτήθηκε 12/8/2021)
2019
Ισολογισμός 2019
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
(αναρτήθηκε 7/9/2020)
2018
Ισολογισμός 2018
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
(αναρτήθηκε 23/8/2019)
2017
Ισολογισμός 2017
(αναρτήθηκε 27/6/2018)
2016
Ισολογισμός 2016
(αναρτήθηκε 19/6/2017)
2015
Ισολογισμός 2015
(αναρτήθηκε 30/5/2016)
2014
Ισολογισμός 2014
(αναρτήθηκε 29/5/2015)
2013
Ισολογισμός 2013
(αναρτήθηκε 4/6/2014)
2012
Ισολογισμός 2012
(αναρτήθηκε 7/6/2013)
2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
Οικονομικές Καταστάσεις 2011
2010
Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Οικονομικές Καταστάσεις 2010
2009
Στοιχεία και Πληροφορίες 2009
Οικονομικές Καταστάσεις 2009
2008
Στοιχεία και Πληροφορίες 2008
Οικονομικές Καταστάσεις 2008
2007
Ισολογισμός 2007
2006
Ισολογισμός 2006
2005
Ισολογισμός 2005
2004
Ισολογισμός 2004