Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ομήρου αρ. 8, ενώ διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Κομνηνών αρ. 8. Σήμερα αριθμεί 19 υπαλλήλους. Σε ειδικότερες σελίδες παρουσιάζονται το οργανόγραμμα της Εταιρείας, τα οικονομικά της στοιχεία καθώς και ο δείκτης φερεγγυότητας.